Kartoniki pod blistry

Kartoniki pod blistry

Kartoniki pod blistry

Oferujemy Państwu wykonanie tzw. "kartoników pod blistry" czyli: zadrukowanych i ewentualnie wysztancowanych wg. określonego projektu arkuszy papieru, pokrytych w końcowej fazie produkcji lakierem termozgrzewalnym gwarantującym skuteczne zgrzanie z blistrem. Kartoniki najczęściej wykonujemy na kartonie typu Alaska, o grubości do 450 g/m2, lecz istnieje pełna dowolność zastosowania papieru zgodnie z Państwa potrzebami. Sztancowanie kartoników polega na wykonaniu perforacji umożliwiającej łatwe otwarcie opakowania oraz ewentualne nadanie mu ostatecznego kształtu zgodnego z blistrem.